Gå til kor, mor

Artikel plus video fra en prøveaften hos Sallvation - i Favrskovposten

Gudstjeneste i Bjerringbro

Lige som i de foregående år deltog Sallvation søndag den 11. juni 2017 ved en gudstjeneste for Hørehæmmede i Bjerringbro kirke.

Sallvation i Hammel

Se video med Sallvation under festivallen Hanksville - hos Favrskov-Posten